Badania - realizowane programy

PROJEKT BBMRI.pl dla regionu łódzkiego
Badania w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego mieszkańców regionu łódzkiego
Małe ojczyzny -
zróżnicowanie genetyczne Polaków w oparciu o podział na regiony geograficzne i grupy kulturowe.
Badania w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego mieszkańców regionu łódzkiego
Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego do wsparcia inicjatywy tworzenia Polskiej Sieci Biobanków. Biorąc udział w badaniach, wspomogą Państwo rozwój tych gałęzi medycyny, które zajmują się wykrywaniem skuteczniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych.
Małe ojczyzny – zróżnicowanie genetyczne Polaków w oparciu o podział na regiony geograficzne i grupy kulturowe
Głównym założeniem projektu jest zbadanie zmienności genetycznej populacji polskiej, żyjącej na terenie całego kraju, od XI wieku aż do współczesności.